Clarity IP bvba

Uitvinding patenteren

zelfs met een beperkt budget

GRATIS EERSTE
CONSULTATIE
MET EEN EXPERT

+32 494 136532 info@draftpatent.com

bespreek uw idee met een ervaren octrooigemachtigde

vertrouwelijkheid gegarandeerd
octrooi aanvragen kosten

Wat kost een patent aanvragen?

Wanneer u beslist heeft om een octrooi aan te vragen voor een uitvinding, dient u rekening te houden met heel wat kosten. Een octrooi aanvragen is immers niet gratis. Zelfs als startende ondernemer kan u spîjtig genoeg geen patent gratis verkrijgen. Wel kan u, als KMO of particulier, de octrooi kosten zoveel mogelijk spreiden, door slim gebruik te maken van de proceduremogelijkheden. Als bedrijf kan u uiteraard de octrooikosten afschrijven, en kan u mogelijk zelfs genieten van een fiscale aftrek voor octrooi-inkomsten.

De totale kosten berekenen voor uw patent is niet eenvoudig, en hangt van veel factoren af, waaronder de landen waar u bescherming wenst voor uw uitvinding. U kan onmiddellijk een internationale octrooiaanvraag indienen, waarmee u achteraf nog alle kanten mee uit kan, maar dit is zeer duur. Vaak is het interessanter om een eerste patent aanvraag in te dienen in België. Als u enkel geïnteresseerd bent in een fiscaal voordelige aftrekpost voor octrooi-inkomsten, is dit vaak de eenvoudigste en goedkoopste oplossing. Wil u dan toch uitbreiden naar andere landen, dan kan u, dankzij het zogenaamd recht van voorrang (priority right) nog steeds binnen een periode van 12 maanden vanaf de indiening van uw Belgische aanvraag nieuwe aanvragen indienen voor uw uitviding in andere landen, of zelfs een Europese octrooiaanvraag of internationale octrooiaanvraag indienen.

De officiële kosten voor een Belgisch octrooi zijn relatief eenvoudig te schatten. De indiening, met inbegrip van een nieuwheidsonderzoek van het internationale type kost u 350 €. Daarnaast betaalt u jaarlijks, vanaf twee jaar na indiening, een instandhoudingstaks, die stapsgewijs stijgt. De eerste instandhoudingstaks bedraagt 40 €, terwijl de laatste 600 € bedraagt. U bent natuurlijk niet verplicht om het octrooi in stand te houden tot zijn maximale levensduur van 20 jaar.

Het schrijven van een patent is werk voor gespecialiseerde octrooigemachtigden. In principe mag u zelf uw aanvraag schrijven en indienen, maar dit is zeker niet aan te raden. Zelfs als u een eerste aanvraag slechts indient om een datum vast te leggen, en van plan bent om binnen het voorrangsjaar een meer gedetailleerde aanvraag te laten uitwerken door een gemachtigde, is het nog steeds geen goed idee om die eerste aanvraag volledig zelfstandig uit te werken. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de uitvinding die u wil beschermen reeds voldoende moet beschreven zijn in de eerste aanvraag. Met andere woorden, wat u later wil beschermen moet al ondersteund worden door de eerste tekst. Dit wil zeggen dat zelfs voor de hand liggende variaties best al vermeld worden in de eerste aanvraag, en dat u geen aspecten van de uitvinding beschrijft als essentiëel, als later zou blijken dat deze aspecten slechts optioneel zijn.

Er zijn echter heel wat redenen waarom u zou willen besparen op de kosten voor een octrooigemachtigde. Misschien heeft u veel ideeën die u wil indienen, maar weet u nog niet welke commercialiseerbaar zijn, of misschien heeft u momenteel nog niet de nodige middelen, maar rekent u er op dat u investeerders kan aantrekken. Misschien plant u om via crowdfunding geld in te zamelen om uw uitvinding te vermarkten, maar moet u eerst een patent aanvragen met beperkte middelen voor u uw ideeën publiek maakt. Wij bieden een oplossing waarbij u tegen een bodemprijs toch een professioneel opgestelde octrooiaanvraag kan laten schrijven.


Drie eenvoudige stappen:

1 Bespreek

Bespreek uw vereisten en ideeën met ons, en wij zorgen dat u een goed inzicht krijgt in het reilen en zeilen van octrooibescherming.

2 Aanvaard

Aanvaard de technische beschrijving. Wij wachten steeds op uw goedkeuring voor verder te gaan.

3 Dien in

Wij begeleiden u bij het indienen, de administratie en het opvolgen van deadlines, zodat u op beide oren kan slapen.

patent aanvragen kosten

Diensten Laat uw octrooiaanvraag goedkoop schrijven door een octrooigemachtigde

Wij bieden volgende formules aan. Tarieven zijn exclusief BTW, en slechts indicatief. U ontvangt een gedetailleerde offerte wanneer wij uw opdracht kunnen aanvaarden.

Prio: 1500€

U weet nog niet welke richting u uit wil met uw uitvinding, maar wil wel al een indieningsdatum vastleggen. U bezorgt ons een beschrijving en figuren van uw product, en wij gieten deze in een Belgische octrooiaanvraag. U staat zelf in voor de indiening. De beschrijving wordt zo geschreven dat voor de hand liggende alternatieven worden gedekt en onnodige beperkingen worden vermeden. Dit is tevens de eenvoudigste manier om een octrooi te bekomen voor fiscale optimalisatie.

Scan: 2000€

Hetzelfde principe als Prio, maar we doen eerst een eenvoudig nieuwheidsonderzoek. Blijkt uw uitvinding niet nieuw te zijn, rekenen we slechts 500€ aan voor het nieuwheidsonderzoek. Is uw uitvinding op het eerste zicht nieuw, zonder garantie, dan houden we rekening met de gevonden gelijkaardige concepten om uw uitvinding beter te definiëren vanuit het oogpunt van inventiviteit. Door de uitvinding beter te definiëren in het licht van gelijkaardige concepten die gevonden werden in het onderzoek, kan u mogelijk een bredere beschermingsomvang bekomen.

Optimum: 3250€

Hetzelfde principe als Scan, maar we werken uw uitvinding in detail uit, om te vermijden dat u opnieuw kosten moet maken aan het einde van het prioriteitsjaar. Natuurlijk, komt u tot nieuwe inzichten in de loop van het prioriteitsjaar, is het zeker aan te bevelen om deze toch nog op te nemen in uitbreidingsaanvragen. U ontvangt zowel een Nederlandstalige aanvraag voor België, als een Engelstalige vertaling voor indiening in Engelstalige landen of bij het Europees Octrooibureau.


goedkoop patent aanvragen

Contacteer ons voor meer informatie

U kan contact opnemen met ons via e-mail: info@draftpatent.com, of ons telefonisch contacteren op 0494/13.65.32.

Indien u overweegt een opdracht aan ons toe te vertrouwen, geef dan bij voorkeur in uw bericht een technisch vakgebied aan waar uw uitvinding betrekking op heeft. Op die manier kunnen we de meest geschikte gemachtigde identificeren om uw vraag te behandelen. Indien u verkiest om nog geen details prijs te geven over uw uitvinding kan u dit zeer algemeen houden, zoals bijvoorbeeld, mijn uitvinding heeft te maken met verbrandingsmotoren voor motorfietsen. Wij behandelen alle briefwisseling uiteraard met de confidentialiteit eigen aan onze werkzaamheden.